Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Thursday, January 5, 2012

RENUNGAN BERSAMA

SIKAP MENJAGA DIRI DAN MALU AKAN MENAMBAHKAN KECANTIKAN ORANG-ORANG YANG SUDAH CANTIK.

Apakah engkau pernah mendengar berita Ummu Salamah , salah seorang isteri Rasullullah saat ia mendengar suaminya bersabda:

“Barangsiapa yang menyeret kainnya kerana sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari qiamat nanti”.

Ummu Salamah bertanya:

“Bagaimanakah kaum wanita harus berbuat terhadap hujung kainnya?”

Rasulullah SAW menjawab: 

“Hendaklah mereka menjulurkannya sejengkal”.

Ummu Salamah bertanya lagi:

“Bagaimana jika terlihat mata kakinya?” 

Rasulullah SAW menjawab:

“Maka hendaklah mereka menjulurkannya sehasta dan tidak boleh lebih.”

Seorang masih hidup dengan baik selama mempunyai rasa malu sebagaimana batang kayu masih akan tetap kekal selama terbungkus oleh kulitnya...

Tidak, demi Allah, tiada kebaikan bagi hidup ini apabila rasa malu telah hilang darinya

BEKALAN:
Keselesaan tubuh kerana sedikit makan
Keselesaan jiwa kerana sedikit dosa
Keselesaan hati kerana sedikit keinginan
Keselesaan lisan kerana sedikit bicara.

No comments:

Post a Comment