Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Friday, August 12, 2011

Doa Keinsafan & Kemantapan Iman & Kecemerlangan

1.Tips Membakar Semangat Belajar
Seru Nama Allah (40X selepas solat)

 • Allah Ya Ba’its
(Yang Maha Membakar Semangat)

Sambil Berdoa:

Ya Allah Ya Ba’its Yang Maha Membakar Semangat, hambaMu ini sangat lemah semangat, bakarkan semangatku untuk membolehkan daku belajar dengan penuh semangat.

2. Tips Menundukkan Hawa Nafsu

Seru Nama Allah (40X selepas solat)

 • Allah Ya Qohhar
(Yang Maha Menundukkan Nafsu dan Ego)

Sambil Berdoa :

Ya Allah Ya Qohhar, sesungguhnya Engkau Maha menundukkan nafsu dan ego hamba-hambaMu, kami ini hamba-hambaMu seringkali kalah dengan hawa nafsu kami sehingga melakukan banyak kesalahan terhadapMu. Kami merintih kepadaMu agar Engkau menundukkan nafsu dan ego kami agar kami mampu melakukan agendaMu.


3. Tips Mendapatkan Ilmu Kebijaksanaan & Kecerdasan

Seru Nama Allah (40X selepas solat dan sebelum belajar / kelas bermula).
 • Allah Ya Alim ( Yang Maha Berilmu)
 • Allah Ya Hakim ( Yang Maha Bijaksana)
 • Allah Ya Rashid ( Yang Maha Cerdas)
Sambil Berdoa:

Ya Allah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, sesungguhnya Engkau Maha Berilmu, bijaksana dan cerdas, kami ini hambaMu yang jahil merayu dan merintih akan sedikit ilmu, kebijaksanaan dan kecerdasanMu agar kami mampu menjadi hamba dan khalifahMu di dunia ini.


4. Tips Mengatur Jadul Hidup & Belajar

Seru Nama Allah (40X selepas solat)

 • Allah Ya Baari’
(Yang Maha Mengatur Jadual)

Sambil Berdoa :

Ya Allah Ya Baari’, sesungguhnya Engkau Maha mengatur jadual hidup hamba-hambaMu ini, kami ini hambaMu yang tidak mampu mengatur jadual hidup kami sendiri. Kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami kepadaMu untuk Engkau aturkan dengan agenda dan jadualMu agar kami mampu menjadi hamba dan khalifahMu.


5. Tips Menyucikan Kekotoran Pada Jiwa

Seru Nama Allah (40X selepas setiap solat)

 • Allah Ya Quddus Ya Jalil
( Yang Maha Menyucikan dan Yang Maha Menjernihkan)

Sambil Berdoa:

Ya Allah Quddus Ya Jalil, Engkau Maha Menyucikan dan menjernihkan, sucikan dan jernihkan jiwaku yang kotor ini. Bersihkan penyakit malas, pentingkan diri, mengikut hawa nafsu, pentingkan dunia yang menghinggapi jiwaku ini agar jiwaku bersih dan mampu untuk taat kepadaMu.


6. Tips Mengingat Dalam Peperiksaan

Seru Nama Allah (40X selepas setiap solat dan sebelum masuk dewan peperiksaan)

 • Allah Ya Zohir (Yang Maha Menampakkan)
 • Allah Ya Haadi (Yang Maha Memberi Petunjuk)
 • Allah Ya Nur (Yang Maha Memancarkan Cahaya)
 • Allah Ya Baari’(Yang Maha Mengatur)


Sambil Berdoa :

Ya Allah Ya Zohir, yang Maha Menampakkan, nampakkan kepadaku jawapan-jawapan bagi soalan-soalan peperiksaan ini.

Ya Allah Ya Haadi, yang Maha Memberi Petunjuk, berikanlah petunjuk kepada jawapan bagi soalan ini.

Ya Allah Ya Nur, yang Maha Memancarkan Cahaya, pancarkan cahayaMu dalam fikiranku agar daku nampak jawapan-jawapan bagi soalan-soalan ini.

Ya Allah Ya Baari’, yang Maha Mengatur, aturkan jari-jari tanganku untuk menulis ilmuMu dalam peperiksaan ini.

Insya Allah aamiin ya Allah.

No comments:

Post a Comment