Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Thursday, January 26, 2012

MUTIARA KATA


1. AL- Rabi' bin Khaitham rahimahullah sentiasa membawa pensel pada waktu pagi dan kertas untuk dicatat setiap patah kalamnya.Kemudian pada waktu petang beliau bermuhasabah dengannya.

2. Ahli hikmah berkata bahawa enam perkara menunjukkan kebodohan :

i) Marah tidak pada tempatnya seperti marah pada seseorang, binatang atau lain-lainnya.

ii) Bicara yang tidak berguna.Oleh kerana itu seharusnya seorang yang berakal tidak berkata kecuali jika penting dan berguna.

iii) Pemberian yang tidak pada tempatnya seperti boros harta atau memberi kepada orang yang tidak akan berguna baginya.

iv) Membuka rahsia kepada orang lain.

v) Percaya kepada semua orang.

vi) Tidak dapat membezakan antara kawan dan lawan.Oleh itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan.Kawan untuk ditaati dan musuh untuk diawasi.Musuh yang utama ialah syaitan, yang benar-benar harus dijauhinya.

3.Ja'far al-Sadiq r.a. berkata kepada anaknya : " Jangan kamu bersama dengan tiga golongan manusia ini, kerana Allah murka terhadap mereka ini, mereka ini adalah :

i) Jangan kamu bergaul dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, kerana dia telah memutuskan tali antara dia dengan Allah.

ii) Jangan kamu bergaul dengan orang yang derhaka kepada ibu bapanya, kerana dia orang yang terlaknat.

iii) Dan jangan kamu bergaul dengan pendusta, kerana dia akan mendekatkan yang jauh bagimu dan menjauhkan yang dekat daripadamu.

4. Pujangga berkata :
i) Kamu boleh berbohong dengan semua orang dalam satu masa, tetapi kamu tidak boleh berbohong kepada semua orang sepanjang masa.

ii) Orang yang dituntun oleh agamanya, yang diluruskan oleh akalnya, yang dijaga oleh hartanya dan yang dihiasi oleh rasa malunya maka dia telah menghimpunkan semua nilai keutamaan dalam dirinya.

iii) Berbahagialah orang yang jika mendapat limpahan nikmat maka akan bersyukur, jika diuji maka akan bersabar, jika berbuat dosa maka akan beristighfar, jika marah maka akan segera mengawalnya dan jika berkuasa maka akan berlaku adil.


5. Auf bin Abdullah rahimahullah berkata bahawa golongan ahli kebaikan berpesan antara satu sama lain dengan tiga kalimah :

i) Siapa yang beramal untuk akhirat maka Allah s.w.t. akan mencukupkan urusan dunianya.

ii) Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah s.w.t. maka Allah akan memperbaiki hubungannya sesama manusia.

iii) Siapa yang memperbaiki hatinya maka Allah akan memperbaiki lahirnya.

6. Hamid al-'Affaf rahimahullah berkata : " Jika Allah s.w.t. mahu membinasakan seseorang, maka dihukum dengan tiga keadaan. Diberinya ilmu tanpa amal diberinya bersahabat dengan golongan soleh tetapi tidak mengikut jejak mereka serta tidak beradab terhadap mereka dan diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas."

7. Fudhail bin 'Iyad rahimahullah berkata : " Meninggalkan amal kerana manusia adalah riya'. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkanmu daripada keduanya."

8. Makhul rahimahullah pula berkata : " Keikhlasan seseorang hamba memancarkan hikmah dari hati dan lidahnya."

9. Abu Sulaiman rahimahullah berkata : " Apabila seseorang hamba itu berjaya menegakkan keikhlasan dalam dirinya maka terhapuslah banyak was-was dan riya'."

No comments:

Post a Comment