Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tuesday, December 13, 2011

KeJERNIHAN HaTiHati adalah kunci hubungan manusia dengan Tuhannya. Kerana Hati adalah tempat bersemayamnya Iman, dengannya kita bisa berkomunikasi dengan sang Khaliq. Hati juga menjadi kunci hubungan dengan sesama manusia.. Kerana hubungan yang dilandasi kejernihan hati akan mengedepankan kasih sayang, kejujuran, kebersamaan dan saling menghormati. Hubungan dengan manusia akan terasa menyenangkan, menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya. Hati yang terkungkung oleh syahwat akan terhalang dari Allah sesuai dengan kadar kebergantungannya kepada syahwat. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya, hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah dan ketekunan berdzikir kepada-Nya.” (lihat al-Fawa’id, hal. 95)

Dari keterangan-keterangan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa untuk menjaga hati kita agar tidak keras dan membatu adalah dengan cara:

1. Beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani

2. Mentauhidkan-Nya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada-Nya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain-Nya

3. Melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan taat kepada rasul-Nya

4. Meninggalkan perbuatan dosa, maksiat dan penyimpangan

5. Banyak mengingat Allah, ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian

6. Banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita

7. Menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimana pun kita berada

8. Merenungi maksud ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW

9. Selalu bermuhasabah diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu

10. Bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya


Ya Allah, lunakkanlah hati kami dengan mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu… 
Amin ya Rabbal A'lamin

No comments:

Post a Comment