Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Monday, August 8, 2011

~~KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM~~

Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt…

Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan Allah swt…

Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt…

Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya…

Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha dan qadarNya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya…

Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya…

Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendung hajat hati manusia itu.

No comments:

Post a Comment