Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tuesday, August 2, 2011

BICARA KUNCI..

~ Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

~ Kunci rezeki adalah berusaha disertai dengan  istighfar dan ketaqwaan.

~ Kunci syurga adalah mengesakan Allah SWT
    (Tauhid).


~ Kunci iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah SWT dan tanda-tanda kebesaran yang ada pada makhluk-makhluk-Nya.

~ Kunci kebaikan adalah kejujuran.

~ Kunci kehidupan hati adalah merenungkan Al-Quran, berdoa di malam hari dan
   meninggalkan perbuatan dosa.

~ Kunci ilmu pengetahuan adalah tidak malu untuk bertanya dan mendengar dengan baik.

~ Kunci kemenangan dan kejayaan adalah sabar.

~ Kunci kebahagiaan adalah taqwa.

~ Kunci bertambahnya nikmat adalah bersyukur.

~ Kunci mencintai akhirat adalah zuhud terhadap duniawi.

~ Kunci agar permintaan dikabulkan oleh Allah adalah berdoa.

No comments:

Post a Comment