Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Thursday, June 7, 2012

Bingkisan Indah Sahabat FB ~✿Sharifah Hanim✿~


Salam berkasih, sayang bertaut... 

" Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya."

[ QS : Az Zumar : 37 ]" Dan tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya ?"

[ QS : Az Zumar : 52 ]


" Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan perbuatan) keji dan mungkar."

[ QS : Al 'Ankabuut : 45 ]" Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

[QS : Al Ahzab : 54 ]

Kadang kadang KEBENARAN menyakitkan tapi tidak mampu jadi pembunuh sementara KEBOHONGAN mungkin melegakan tetapi tidak mampu jadi penyembuh.

Allah Maha Mengetahui.

" Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung."

[QS : Al Ahzab : 48 ]" Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu."

[ QS : Al 'Ankabuut : 52 ]

 


" Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu ?"

[ QS : Al Ahzab : 17 ]

Katakanlah," Cukuplah Allah bagiku; Kepada-Nyalah bertawakkal orang orang yang berserah diri."

[ QS : Az Zumar : 38 ]

" Hai orang orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak banyaknya."

[ QS : Al Ahzab : 41 ]


 No comments:

Post a Comment