Rasulullah SAW bersabda, "Kamu semua harus berpegang teguh kepada sunnahku (setelah Al Qur'an) dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan peganglah ia kuat-kuat, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tuesday, June 3, 2014

Jangan Panjang Angan-anganAllah Berfrman....
"Aku bersaksi tiada Tuhan selainKU
Tiada sekutu bagiKU
Dan Muhammad adalah hambaKU & RasulKU
Siapa yang tidak rela terhadap ketentuanKU
Tidak sabar terhadap ujianKU
Tidak mensyukuri ni'matKU
Maka hendaklah dia mencari Tuhan lain selainKU

Siapa yang sedih terhadap kehidupan dunianya
Seolah-olah dia sedang marah kepadaKU.
Siapa yang mengeluh atas suatu musibah
Bererti dia telah mengeluh tentangKU

Siapa yang mendatangi orang kaya
Lalu ia merendahkan dirinya kerana kekayaan orang itu
Maka hilanglah duapertiga agamanya.

Siapa yang memukul wajahnya(kerana kesedihan) kerana kematian seseorang
Seolah-olah ia telah mengambil tombak untuk memerangiKU
Siapa yang mematahkan kayu di atas kubur (kerana kesedihan)
Seolah-olah dia telah menghancurkan Ka’abahKu dengan tangannya.

Siapa yang tak peduli dari mana ia mendapat makanannya
Maka Allah juga tak peduli dari pintu mana
Dia akan dimasukkan ke Neraka Jahannam

Siapa yang tidak bertambah agamanya
Bererti dia telah merugikan dirinya
Maka mati adalah lebih baik baginya.

Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui
Maka Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang tidak dia ketahui.
Dan siapa yang panjang angan-angan
Maka amalnya menjadi tidak ikhlas.

(Hadis Qudsi dari Kitab susunan Imam Al Ghazali)


Perkongsian Drp Sahabat Fb: Pn.Hjh Paridah Mohamad
 

No comments:

Post a Comment